eng
All categories
Yerevan
Անգլերեն դասեր/ Անգլերենի դասընթացներ/ Անգլերեն օնլայն/ Անգլերեն օֆլայն
1 / 3
Անգլերեն դասեր/ Անգլերենի դասընթացներ/ Անգլերեն օնլայն/ Անգլերեն օֆլայն - photo 1 Անգլերեն դասեր/ Անգլերենի դասընթացներ/ Անգլերեն օնլայն/ Անգլերեն օֆլայն - photo 2 Անգլերեն դասեր/ Անգլերենի դասընթացներ/ Անգլերեն օնլայն/ Անգլերեն օֆլայն - photo 3
Renewed: 6 December 2021, 01:30

Անգլերեն դասեր/ Անգլերենի դասընթացներ/ Անգլերեն օնլայն/ Անգլերեն օֆլայն

dram 10,000/piece2
Smart Start
образование
,  Yerevan, AM
Flagma member since 19 June 2021

Description

Անգլերենի դասընթացներ
Առաջարկում ենք անգլերենի դասընթացներ օնլայն և առկա տարբերակներով։

Ընտրեք Ձեր նախընտրած ծրագիրը
• միասնական/ բուհական քննությունների պատրաստում
• բուհական կիսամյակային քննությունների պատրաստում
• դիպլոմային աշխատանքների, ռեֆերատների համար նախատեսված նյութերի թարգմանություն
• ընդհանուր անգլերեն
• բանավոր խոսքի զարգացում
-խոսակցական, ամերիկյան, բրիտանական անգլերեն
• սլենգ
• TOEFL/IELTS
• լսողական հմտությունների զարգացում
• թարգմանչության տեսություն

Ad number: 1768438
,  Yerevan, AM
Flagma member since 19 June 2021
Contact the company
Smart Start
образование
By phone
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to prepayment if you are not sure about the reliability of the user.
Write a message
Select category
×
Login to your account