en
  • rus
  • eng
Select category
Yerevan

Խոսակցական անգլերենի դասընթացներ, անգլերենի անհատական պարապմունքներ, անգլերեն դիմորդների հ

Խոսակցական անգլերենի դասընթացներ, անգլերենի անհատական պարապմունքներ, անգլերեն դիմորդների հ
Խոսակցական անգլերենի դասընթացներ, անգլերենի անհատական պարապմունքներ, անգլերեն դիմորդների հ - photo 1
Posted: 27 May 2024, 23:15 ID: 1773415
dram 20,000/piece
Yerevan, AM
Flagma member since 27 May 2024
English with Anna
Private person

Description

Անցկացնում եմ անգլերենի օնլայն դասընթացներ ինչպես սկսնակների, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են զարգացնել անգլերենի խոսակցական ունակությունները: Դասերն ուղղված են բանավոր և լսողական հմտությունների զարգացմանը և բառապաշարի ընդլայնմանը:
Պարապում եմ նաև դպրոցականների հետ և բուհական անգլերեն:
Դասերը հնարավոր են և' երեկոյան և' ցերեկային ժամերին: Ունենալու ենք շաբաթական 2 կամ 3 դաս 1ժամ տևողությամբ:

The owner of the ad has the most up-to-date information.
Yerevan, AM
Works by Flagma since 27 May 2024
English with Anna
Private person
See more ads in the category Foreign languages courses
Contacts
Representative
English with Anna
Private person
Contacts
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to prepayment if you are not sure about the reliability of the user.
Write a message
English with Anna Private person
Խոսակցական անգլերենի դասընթացներ, անգլերենի անհատական պարապմունքներ, անգլերեն դիմորդների հ
dram 20,000/piece ID: 1773415
Select category
×