en
Select category
Yerevan

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects -ի դասընթացներ

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects -ի դասընթացներ
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects -ի դասընթացներ - photo 1
Renewed: 6 February 2023, 11:27 ID: 1758171
dram 25,000/12 դասաժամ
Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016
Hayrapetyan Nazik
direktor

Description

Adobe Premiere Pro-ն և Adobe After Effects-ը պրոֆֆեսիոնալ ծրագրեր են վիդեոմոնտաժի համար:Այս ծրագրերը լավագույններից են, որոնցով կարելի է աշխատել պրոֆֆեսիոնալ տեսանյութերի հետ: Adobe Premiere, Adobe After Effects ծրագրերը հնարավորություն կտան սովորել վիդեոմոնտաժի հմտությունները, կատարել բազմապիսի էֆեկտների ստեղծում ձայնային էֆեկտների տեղադրմամբ: Արդյունքում դուք կստանաք բարձրորակ ֆիլմեր և այն կարող եք մատուցել DVD սկավառակի տեսքով:
Էյ Ջի Էյջ ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է Վիդեոմոնտաժ՝Adobe Premiere, Adobe After Effects ծրագրերի դասընթացներ, որն ավարտելուց հետո դուք կստանաք այնպիսի մասնագիտական որակավորում, որի արդյունքում կկարողանաք պատրաստել ժամանակակից շուկայի պահանջներին համապատասխան տեսանյութեր:
Adobe Premier
Դասընթացի տևողությունը- 1,5 ամիս (18 դասաժամ)
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ
Adobe After Effects
Դասընթացի տևողությունը- 2,5 ամիս (30 դասաժամ)
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ
Դասընթացների ավարտական վկայականի տրամադրում:

The owner of the ad has the most up-to-date information.
,  Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016

Similar ads

Natural Butter Ghee 99.8%
Price
dram 6/pc FCA
Ghee is a dairy product with a long history and modern health value. Cooking oil is a time-consuming and lengthy process, and only after a few hours of painstaking labor do you get golden 'sunny milk fat - this is the famous ghee. Consider the special, healing properties of this extraordinary...
+12 ads
26 Mar 2021
Ozonator for laundry
Price
dram 291,000/pc
Product Model: KH-W502 An ozone water purifier is an environmentally friendly device designed for use in household and industrial types of washing machines of any type. Tap water will first be purified by electromagnetic cleaning, then demineralized water will be mixed with ozone before the...
+3 ads
26 Jul 2020
Show more
Yerevan, AM
Works by Flagma since 21 November 2016
Hayrapetyan Nazik
direktor
See more ads in the category Developer, IT & Software Courses
Contact information
Hayrapetyan Nazik
direktor
By phone
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to prepayment if you are not sure about the reliability of the user.
Write a message
Select category
×