en
Select category
Yerevan

Անգլերեն լեզվի դասընթացներ / English lessons

Անգլերեն լեզվի դասընթացներ / English lessons
Անգլերեն լեզվի դասընթացներ / English lessons - photo 1
Renewed: 25 March 2022, 20:32 ID: 1761077
dram 20,000
Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016
Hayrapetyan Nazik
direktor

Description

Էյ Ջի Էյջ ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է անգլերեն լեզվի դասընթացներ` Ցանկացած տարիքի և իմացության մակարդակի համար: Անհատական և խմբային դասեր:
Ընդհանուր անգլերեն - տարբեր մակարդակներով - General English
Խոսակցական անգլերեն - Speaking English
Մասնագիտական անգլերեն-English for Specific Purposes
TOEFL (IBT, PBT)
IELTS (Academic and General)
Բոլոր Նյութերը տրվում են ուսումնական կենտրոնի կողմից
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ:
Դասընթացի ավարտական վկայականի տրամադրում:
*
Անգլերեն պարապմունքներ, անգլերենի դասեր, անգլերենի կուրսեր, angleren, anglereni , English courses

The owner of the ad has the most up-to-date information.
,  Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016

Similar ads

Индивидуальные уроки английского языка
Price
$10/pc
My dear student, I can help you improve your English! And I know for sure that with each lesson you get closer and closer to realizing your dreams because you gain more and more knowledge and skills that will allow you to make your life plan, and then to create your life and change the world!
30 Sep
Show more
Yerevan, AM
Works by Flagma since 21 November 2016
Hayrapetyan Nazik
direktor
See more ads in the category Foreign languages courses
Contact information
Hayrapetyan Nazik
direktor
By phone
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to prepayment if you are not sure about the reliability of the user.
Write a message
Select category
×